O mieście z mieszkańcami - Dialog polsko-francuski - Konferencja 23-24 października 2013 r.

'; } ?>
'.constant("GALLERY_TXT_$x").'

'.constant("GALLERY_TXT_AUX").constant("GALLERY_TXT_".$x."_AUTHOR").'