O mieście z mieszkańcami - Dialog polsko-francuski - Konferencja 23-24 października 2013 r.

Panele

Panel 1: Nowi aktorzy, nowe sojusze

Kluczowe zagadnienia: nowe podziały społeczne, ekonomiczne i kulturowe w mieście; polityka antywykluczeniowa – jaka jest i czy działa; zbiorowi aktorzy społeczni: ruchy miejskie, stowarzyszenia mieszkańców, kooperatywy, ich cele, sposób działania i wpływ na zarządzanie miastem; współpraca i konflikt między podmiotami politycznymi i społecznymi w polityce miejskiej.

Moderator: Mikołaj LEWICKI, Uniwersytet Warszawski
FR: Jacques PRADES, Uniwersytet w Tuluzie, Julien TALPIN, Uniwersytet Lille 2
PL: Paweł POŁAWSKI, Uniwersytet Warszawski, Małgorzata JACYNO, Uniwersytet Warszawski, Kacper POBŁOCKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Panel 2: Zarządzanie miastem razem z mieszkańcami

Kluczowe zagadnienia: eksperymenty z wykorzystaniem metod włączających mieszkańców w decydowanie o polityce miejskiej, jak budżet partycypacyjny; zakres przedmiotowy eksperymentów; uwarunkowania polityczno-kulturowe uspołecznienia procesów decyzyjnych;

Moderator: Anna GIZA-POLESZCZUK, Uniwersytet Warszawski
FR: Loïc BLONDIAUX, Uniwersytet Paryż 1 Panthéon-Sorbonne, Yves SINTOMER, Uniwersytet Paryż 8
PL: Barbara GĄCIARZ, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Piotr WOŁKOWIŃSKI, niezależny ekspert

Panel 3: Obywatelskie uczestnictwo: od eksperymentu do instytucji

Kluczowe zagadnienia: nowe regulacje i instytucje włączające mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące miasta; przepisy, które sprzyjają partycypacji i działają na rzecz poprawy jakości uczestnictwa i procesów decyzyjnych;

Moderator: Wojciech PRZYBYLSKI, „Res Publica Nowa”
FR: Laurence MONNOYER-SMITH, Komisja Narodowa ds. Debaty Publicznej, Sophie LARGEAU, Rada Generalna Val-de-Marne, Damien DELVART, metropolia miasta Lille
PL: Tomasz POTKAŃSKI, Związek Miast Polskich, Robert GAWŁOWSKI, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Panel 4: Dialog online – poszerzenie miejskiej sfery publicznej

Kluczowe zagadnienia: dialog online w konsultacjach społecznych; edukacyjna rola narzędzi internetowych; uczestnik konsultacji online – obywatel dobrze poinformowany;

Moderator: Tomasz KULISIEWICZ, niezależny ekspert
FR: Dominique CARDON, Orange Labs, Florence DURAND-TORNARE, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
PL: Krzysztof GŁOMB, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Leszek PORĘBSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Anna PRZYBYLSKA, Uniwersytet Warszawski

Panel 5: Wspólne urządzanie miasta – przestrzeń i architektura

Kluczowe zagadnienia: tworzenie przyjaznego miejsca do życia; przestrzeń publiczna – jak o nią zadbać;

Moderator: Joanna LASSERRE, niezależny ekspert
FR: architekci Sebastien EYMARD i Sophie RICARD z grupy "Construire ensemble" Patrick’a BOUCHAIN
PL: Marlena HAPPACH, Stowarzyszenie „Odblokuj”